Wysyłamy do całej Europy!

Wysyłka w prezencie od 
222 
zł.
Jak Cannabidiol skutecznie ugasi Twój wewnętrzny pożar? Konopie w leczeniu stanów zapalnych jelit

Przyczyny i rodzaje stanów zapalnych
jelit są złożone, a leczenie
farmakologiczne często kosztowne i
nieskuteczne. Na szczęście na ratunek
cierpiącym pacjentom przychodzą
Konopie, które oferują swoje silne
właściwości przeciwzapalne.

 1. Czym są stany zapalne jelit i jakie są
  ich przyczyny?
  Zapalenie jelita grubego to obszerne zagadnienie, w którym mieści się kilka różnych
  jednostek chorobowych o odmiennych mechanizmach powstawania. Choć geneza
  dolegliwości jest różna to objawy, jakie one wywołują, są w wielu przypadkach zbliżone.
  Warto dowiedzieć się*, jakie są przyczyny, objawy i standardowe metody leczenia tych
  dolegliwości.
  *Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak konkretnie Konopie mogą Ci
  pomóc w leczeniu stanów zapalnych jelit to przejdź od razu do
  ostatniego punktu.
  Do wspólnych objawów dla stanów zapalnych jelit należą:
  bóle brzucha, zwykle w części dolnej;
  biegunki;
  zaparcia;
  niekiedy gorączka;
  ogólne osłabienie
  rzadziej krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
  spadek masy ciała.
  Przyczyny
  Stan zapalny w obrębie jelita grubego może powstać na skutek różnych czynników
  uszkadzających:
  zaburzenia mikroflory bakteryjnej
  procesów autoimmunologicznych*
  chorób naczyń krwionośnych
  obecności patogenów
  niezdrowej diety
  *Procesy autoimmunologiczne w organizmie to agresywne reakcje układu
  odpornościowego na własne komórki. W uproszczeniu są to sytuacje, w których
  organizm atakuje sam siebie.
  Na reakcję zapalną składa się kilka czynników:
  zwiększona przepuszczalność naczyń krwionośnych, dzięki temu do toczącego
  się zapalenia przenikają białka osocza – dopełniacz, cytokiny i przeciwciała;
  zwiększenie ukrwienia narządu;
  napływ komórek zapalnych – leukocytów – głównie monocytów, neutrofili i
  komórek plazmatycznych.
 2. Jakie wyróżniamy rodzaje stanów
  zapalnych jelit?
  Stany zapalne jelit z którymi najczęściej się spotykamy to:
  wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  choroba Leśniowskiego-Crohna
  niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  mikroskopowe zapalenie jelita grubego
  infekcyjne zapalenia jelita grubego, w tym rzekomo błoniaste zapalenie jelita
  HOME SKARBY WIEDZA KONTAKT 
  Do powszechnie spotykanych dolegliwości związanych z jelitami należy także IBS, czyli
  zespół jelita drażliwego.
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa)
  Jest to tak zwane nieswoiste zapalenie jelit, przyczyna wystąpienia tej choroby nie jest
  jasna, bierze się pod uwagę czynniki genetyczne, środowiskowe, autoimmunologiczne i
  infekcyjne.
  Objawy to przede wszystkim: biegunki, często z krwią, osłabienie, spadek masy ciała, a gdy
  choroba jest w zaawansowanym stadium: odwodnienie i gorączka.
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest zmienne w czasie i przebiega z różną
  intensywnością. Może dotyczyć całego narządu lub jego części.
  W badaniach laboratoryjnych występują markery stanu zapalnego – wzrost
  ilości leukocytów i CRP, a w obrazowych obserwujemy owrzodzenia w obrębie jelita (ubytki
  błony śluzowej) oraz zanik haustracji, czyli wygładzenie, pofałdowanego normalnie, jelita
  grubego.
  W momencie zdiagnozowania choroby, lekarz nie jest w stanie przewidzieć jej przebiegu
  ani tego, jak pacjent zareaguje na leczenie farmakologiczne. W przypadku leczenia
  łagodnej postaci choroby stosuje się preparaty kwasu aminosalicylowego. W ciężkim
  rzucie podaje się glikokortykosteroidy oraz leki immunosupresyjne, co wiąże się z
  szeregiem skutków ubocznych.
  Przełomem w terapii WZJ stało się wprowadzenie tzw. leków biologicznych, stosowanych
  u pacjentów z najcięższym przebiegiem WZJ oraz u tych, którzy nie reagują na leczenie
  immunosupresyjne lub sterydowe. Leczenie biologiczne bywa skuteczne, ale niestety
  kosztowne.
  Choroba Leśniowskiego i Crohna
  Podobnie, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego należy do tak zwanych nieswoistych
  zapaleń jelit, chociaż choroba ta dotyczyć może każdego odcinka przewodu
  pokarmowego.
  Jeśli proces obejmuje jelito grube, objawy to przede wszystkim osłabienie, gorączka,
  spadek masy ciała, a także niedokrwistość, bóle brzucha i biegunka.
  Wyniki badań dodatkowych wskazują na obecność procesu zapalnego – typowa
  jest leukocytoza, wzrost CRP i OB.
  Stosowana forma leczenie jest podobna, jak w przypadku WZJ.
  Zaniedbanie dolegliwości, zwłaszcza w przypadku powikłań takich jak: przetoki,
  ropnie, niedrożność jelita, krwotok, czy perforacja jelita konieczna jest operacja!
  Niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  Spowodowane jest ono zmniejszeniem przepływu krwi przez naczynia zaopatrujące jelito
  grube, najczęściej na skutek miażdżycy (czyli tej samej choroby, która odpowiada
  za zawały serca, udary mózgu i niedokrwienie kończyn dolnych).
  Objawy pojawiają się zwykle nagle, występuje krwawienie, które ustępuje samoistnie,
  powikłaniem tego zapalenia może być zwężenie jelita w miejscu niedokrwienia.
  Kiedy choroba ma przebieg nagły, spowodowany gwałtownym zamknięciem naczynia,
  pojawia się silny ból brzucha, krwotok i gorączka, co może doprowadzić o martwicy jelita i
  konieczności jego wycięcia!
  Mikroskopowe zapalenie jelita grubego
  Najczęściej dotyczy osób po 60. roku życia, jak wskazuje nazwa tej choroby, zmiany w
  budowie jelita można uwidocznić jedynie pod mikroskopem.
  Zapalenie to nie powoduje wystąpienia zmian możliwych do zobrazowania w kolonoskopii
  czy w badaniach radiologicznych, do postawienia rozpoznania konieczne jest badanie
  wycinka.
  Objawy są niespecyficzne, należą do nich: biegunka, bóle brzucha, spadek masy ciała
  oraz wzdęcia, a więc przypadłości mogące być oznaką innych chorób jelita, w
  tym nowotworu.
  W leczeniu konieczne jest wyeliminowanie potencjalnych przyczyn mikroskopowego
  zapalenia jelita grubego, zwłaszcza leków. W leczeniu proponuje się stosowanie
  budezonidu, salicylanu bizmutu, mesalazyny i cholestyraminy. Stosowano także
  konwencjonalne glikokortykosteroidy oraz metronidazol i antybiotyki.
  W ciężkich przypadkach mikroskopowego zapalenia jelita grubego lub w nawrotach
  można stosować leczenie immunosupresyjne, a czasami konieczny jest zabieg
  chirurgiczny.
  Infekcyjne zapalenia jelita grubego
  Stan ten może być wywołany przez wiele różnych drobnoustrojów – bakterie
  (np. Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli), wirusy (np. rotawirusy, adenowirusy) czy
  pasożyty (np. pełzak czerwonki, owsik).
  Choroby te przenoszą się najczęściej drogą pokarmową, zakażenie następuje przez
  brudne ręce, czy spożywanie zakażonego jedzenia pochodzenia zwierzęcego.
  Te zapalenia powodują biegunki, niekiedy krwiste, bóle brzucha oraz gorączki, prowadząc
  do odwodnienia.
  HOME SKARBY WIEDZA KONTAKT 
  W większości są to infekcje wirusowe, objawy ustępują więc samoistnie, konieczne jest
  jedynie leczenie wspomagające, przede wszystkim nawadnianie, odpowiednia dieta
  i probiotyki.
  Rzekomobłoniaste zapalenie jelit
  Rzekomobłoniaste zapalenie jelit jest szczególnym rodzajem choroby infekcyjnej,
  wywołane jest przez Clostridium difficile i najczęściej związane z „wyjałowieniem”,
  uszkodzeniem mikroflory jelitowej przez niedawno przebytą antybiotykoterapię i
  zasiedleniem jelita przez patogenne bakterie.
  Biegunka w przebiegu tej choroby zwykle rozpoczyna się gwałtownie i może być bardzo
  intensywna, co więcej drobnoustrój wywołujący rzekomobłoniaste zapalenie jelit jest
  bardzo zakaźny.
  Jeśli przebieg choroby jest łagodny, należy odstawić antybiotyk, który prawdopodobnie
  jest przyczyną choroby. Jeśli przerwanie antybiotykoterapii nie jest możliwe, lekarz
  powinien przepisać antybiotyk, który rzadko bywa przyczyną zapalenia
  rzekomobłoniastego
  UWAGA NA ANTYBIOTYKI
  Przewód pokarmowy człowieka, a zwłaszcza jego końcowy odcinek, czyli jelito grube, jest
  obficie skolonizowany przez liczne gatunki bakterii i czasem grzybów (razem tworzą tzw.
  mikroflorę). Dolegliwości zaczynają się wtedy, gdy naturalna równowaga w liczbie oraz w
  składzie gatunkowym drobnoustrojów w jelicie zmieni się. Przyczyną zaburzenia składu
  naturalnej mikroflory jest stosowanie antybiotyków, które ze swej natury mają działanie
  przeciwdrobnoustrojowe. Antybiotyk sieje prawdziwy pogrom wśród naturalnie
  występujących w okrężnicy bakterii. Powoduje to ogromne zaburzenia prawidłowej
  mikroflory jelit co przyczynia się do tego, że zaczynają się namnażać drobnoustroje
  chorobotwórcze, które są oporne na podawany antybiotyk i nie znajdują żadnej konkurencji
  w postaci bakterii, które zostały wybite przez zastosowany lek. Powstałe w ten sposób
  bakterie, Clostridium difficile, mogą być przyczyną stanu zapalnego i uszkodzenia błony
  śluzowej jelit. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit
  należy unikać leczenia antybiotykami wtedy, gdy nie jest to konieczne oraz przyjmować w
  trakcie i po antybiotykoterapii preparaty zawierające bakterie probiotyczne, co pomoże
  odbudować zaburzoną mikroflorę bakteryjna jelit.
  Zespół jelita drażliwego, IBS
  Do przyczyn IBS należą:
  stosowanie antybiotyków negatywnie oddziałujących na florę bakteryjną jelit.
  uwarunkowania genetyczne – ryzyko wystąpienia dolegliwości jest większe, jeśli
  choroba wystąpiła u członków rodziny,
  specyficzne nawyki żywieniowe – m.in. dieta uboga w błonnik, a bogata w tłuszcze
  pochodzenia zwierzęcego, przejadanie się, spożywanie alkoholu i kofeiny, palenie
  papierosów.
  przebycie różnego typu infekcji jelitowych, wywoływanych przez bakterie,
  pierwotniaki, pasożyty i wirusy, skutkujących zaburzeniami czucia trzewnego,
  czynniki psychologiczne, których rola jest coraz bardziej podkreślana. Czynnikami
  wyzwalającymi są: silny stres, depresja, nerwica,
  hipochondria, bulimia czy anoreksja.
  Do objawów zespołu jelita drażliwego należą:
  silne skurczowe bóle brzucha (najczęściej w lewym podbrzuszu),
  zaburzenia rytmu wypróżnień (zaparcia i biegunki, również naprzemiennie).
  Ze względu na rodzaj dominujących objawów wyróżnia się trzy postacie zespołu jelita
  drażliwego:
  IBS z przewagą biegunki,
  IBS z przewagą zaparć,
  mieszaną postać IBS
  Choroba ma charakter przewlekły i nawrotowy. Leczenie IBS obejmuje:
  zastosowanie odpowiedniej suplementacji,
  modyfikację stylu życia
  zmianę diety.
  Postępowanie dietetyczne jest integralną częścią leczenia zespołu jelita drażliwego.
 1. Jak wspólnie z Konopią ugasić swój
  wewnętrzny pożar?
  Konopie słyną ze swoich leczniczych właściwości.
  Czy pomogą Ci także rozwiązać ten „palący” problem?
  Co konkretnie Konopie mogą zaoferować osobom cierpiącym z powodu stanów
  zapalnych jelit?
  Kannabinoidy, w tym CBD, CBDa i CBG mają silne właściwości przeciwzapalne, to znaczy,
  że są w stanie „ugasić ognisko choroby w Twoich jelitach„.
  Kannabinoidy oddziałują poprzez układ endokannabinoidowy, w którego skład wchodzą
  receptory CB1 i CB2. Udowodniono, że receptor CB2 ma bezpośredni wpływ na
  wchłanianie komórek zapalnych. CBD jest odwrotnym agonistą receptora CB2, czyli
  poprzez jego dezaktywację, CBD skutecznie neutralizuje stan zapalny. CBD hamuje także
  wydzielanie grupy białek prozapalnych, cytokin IL-12. Badania wykazały zmniejszony stan
  zapalny w tkance jelitowej u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, stosujących
  CBD. Dodatkowo, aktywowany receptor CB1 tłumi wydzielanie soków żołądkowych,
  znacznie redukując objawy choroby refluksowej.
  Nieswoistym zapaleniom jelit towarzyszy zwykle zaburzona motoryka tego narządu.
  Pokarm zbyt prędko pokonuje kolejne etapy przewodu pokarmowego. Skutkiem tego jest
  to, że organizmowi nie udaje się go prawidłowo strawić. Kannabinoidy zawarte w
  konopiach regulują zbyt szybki rytm wypróżnień, łagodząc podrażnienia jelit. CBDA, CBD i
  CBG działają przeciwbólowo i łagodzą skurcze jelit. W zakresie przeciwdziałania
  nieszczelności jelit, kannabinoidy wykazują równie wysoką skuteczność.
  Aby osiągnąć pełny efekt przeciwzapalny należy regularnie i w odpowiedniej dawce
  stosować olej o równolegle wysokiej zawartości CBD i CBDa, czyli olej CBDjinn typu RAW.
  Badania laboratoryjne w hodowlach komórkowych wykazały, że kwas kannabidiolowy,
  CBDa ma podobny mechanizm działania, jak niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ), np.
  ibuprofen, acetaminofen i aspiryna, z tą różnicą, że stosowanie leków NLPZ przynosi liczne
  skutki uboczne, a CBDa jest w pełni bezpieczne dla zdrowia. Zauważono, że CBDa
  oddziałuje z enzymem zwanym COX-2 (cyklooksygenaza-2). COX-2 jest miejscem
  docelowym działania leków przeciwzapalnych. Odkryto, że CBDa oddziałuje na ten enzym,
  podczas gdy inne kannabinoidy, takie jak psychoaktywny THC, już nie. Wykazano, że
  surowy ekstrakt z konopi zawierający CBDa pomaga skutecznie osobom ze stanami
  zapalnymi jelit, czy stawów.
  CBDa jest także skuteczne w leczeniu nudności i wymiotów.
  CBDa aktywuje specjalny rodzaj receptora komórkowego, 5-HT1A, czyli jeden z receptorów
  serotoninowych, który odpowiada zarówno za regulację nastroju, jak i hamowanie
  wymiotów i nudności.
  Skontaktuj się ze specjalistą, czyli terapeutą konopnym, w celu dobrania odpowiedniej
  formy leczenia i właściwego stosowania i dawkowania:
  https://greendjinn.pl/kontakt
  Istotną właściwością CBD i CBDa jest neutralizacja mechanizmu autoagresji, czyli reakcji
  autoimmunologicznej organizmu, bezpośredniej przyczyny występowania
  NZJ(nieswoistych stanów zapalnych jelit). Kannabinoidy regulują pracę układu
  odpornościowego, dzięki czemu organizm przestaje sam siebie „atakować”.
  Działanie relaksacyjne i przeciwdepresyjnie CBD pomaga szczególnie pacjentom z IBS,
  czyli zespołem jelita drażliwego.
  Regularne stosowanie oleju długoterminowo złagodzi napięcie , a waporyzacja suszu CBD
  i CBG z kwiatów Konopi, zapewni natychmiastowy efekt relaksacyjny, przeciwlękowy,
  przeciwbólowy i rozluźniający.
  Osoby zmagające się z dolegliwościami związanymi ze stanami zapalnymi jelit często
  cierpią na zaburzenia przyswajalności żelaza i innych mikroelementów. Tutaj pomocny
  może być młody jęczmień, który dostarcza niezbędnych składników odżywczych, takich
  jak: aminokwasy, witaminy (A, z grupy B, C, E, K), składniki mineralne (cynk, selen, fosfor,
  potas, wapń, chrom, jod, magnez, żelazo i inne), kwasy tłuszczowe (linolenowy i linolowy).
  Ponadto, młody jęczmień znacznie poprawia przyswajalność żelaza z pokarmu w jelitach.
  Pomocna może być również triphala, czyli mieszanka ziół ajuwerdyjskich, a konkretnie
  trzech owoców: Bibhitaki, Amalaki, Haritaki. Triphala zależnie od dawki, wykazuje
  właściwości antyproliferacyjne i proapoptotyczne w komórkach nowotworowych. Oznacza
  HOME SKARBY WIEDZA KONTAKT 
  Adam
  2021-03-31 18:32:42
  Niesamowicie merytoryczny artykuł. Muszę spróbować tej terapii olejem.
  Skontaktuj s ię z terapeutą
  to, że triphala może służyć jako skuteczny środek chemoprewencyjny wobec raka
  okrężnicy. Ponadto Triphala likwiduje zaparcia, oczyszcza i tonizuje przewód pokarmowy,
  neutralizuje uporczywe biegunki i łagodzi bóle jelit.
  UWAGA!
  Spożycie zielonej herbaty może być niewskazane dla osób z NZJ, ze względu na fakt, że
  zielona herbata zaburza wchłanianie żelaza hemowego. U osób z NZJ przyswajalność
  żelaza jest już nieprawidłowa, dodatkowe spożycie zielonej herbaty zwiększa ryzyko
  anemii.
  Nie powinno się spożywać słodyczy, potraw smażonych, tłustych, czy ostro
  przyprawionych. Należy unikać alkoholu, papierosów, nabiału, jako czynników
  prozapalnych.
  Kluczowym elementem skutecznej terapii jest wprowadzenie diety leczniczej. Plan
  żywieniowy powinien być przygotowany przez specjalistę, czyli dietoterapeutę. Przy
  różnych typach NZJ, stosuje się odmienne rodzaje diety leczniczej. Poniżej znajdziesz link
  do profilu dietoterapeuty, który pomoże Ci ustalić prawidłowy jadłospis. Powołaj się na
  Djinna, a otrzymasz specjalny rabat na usługę.
  https://pl-pl.facebook.com/TakieMakropl-113258300102119/?hc_location=ufi
  Jak widzisz Konopie mają wiele użytecznych właściwości
  leczniczych i są potężnym sojusznikiem osób cierpiących z
  powodu NZJ, czy IBS. Dzięki wiedzy na temat działania tej rośliny,
  pacjenci w końcu mają dostęp do skutecznej i bezpiecznej terapii
  naturalnej, która znacznie poprawia komfort życia i umożliwia
  osiągniecie celu, jakim jest: zdrowie, spokój i dobre samopoczucie.
  Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak w Twojej sytuacji mogą pomóc Konopie to zapraszam na
  bezpłatną konsultację z fitoterapeutą i terapeutą Green Djinn:
  https://greendjinn.pl/kontakt
  Jeśli cierpisz z powodu nadwagi, lub otyłości to ten artykuł może być dla Ciebie użyteczny:
  https://greendjinn.pl/blog/jak-zamienic-swoj-tluszcz-w-zloto-czyli-jak-skutecznieschudnac-z-konopia/
  Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie jeszcze bogactwa ma w sobie Konopia to zapraszam do
  zapoznania się z artykułem:
  https://greendjinn.pl/blog/bogactwo-1001-fitozwiazkow-w-jednej-konopi-fitokannabinoidy/
  Pamiętaj!
  Jeśli zdrowie Twym marzeniem, Djinn dziś spełni to życzenie!
  Źródła:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6052535/
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7023045/
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/
  Takeda S, Okazaki H, Ikeda E, Abe S, Yoshioka Y, Watanabe K, Aramaki H „Down-regulation
  of cyclooxygenase-2 (COX-2) by cannabidiolic acid in human breast cancer cells”
  [w:] ncbi.nlm.nih.gov
  „Rola czynników psychologicznych w patogenezie chorób czynnościowych przewodu
  pokarmowego” Marcinkowska-Bachlińska M., Małecka-Panas E.; Przewodnik Lekarza,
  1/2007

Witaj, Poszukiwaczu Skarbów!

Jakie jest Twoje życzenie?

Lista życzeń0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0